Järjestäminen

Järjestämistyöllä tuetaan työpaikan edunvalvontaa, jotta työntekijät toimivat yhdessä työpaikan asioiden puolesta ja järjestäytyvät ammattiliittoon. Keskeinen keino on kasvattaa liiton jäsenmäärää työpaikalla.

Järjestäjä on järjestäjäkoulutuksen saanut henkilö, joka tulee työpaikan ulkopuolelta auttamaan, osallistamaan, motivoimaan ja tukemaan työpaikan ihmisiä heidän edunvalvontatyössään. Hän vastaa järjestämiskampanjan läpiviennistä työpaikalla tukemalla työyhteisöä edunvalvontatyössä.

Järjestäminen (engl. organizing) on työpaikkatasolla tapahtuvaa työyhteisön työolojen ja edunvalvonnan kehittämistä yhdessä työnantajan ja ammattiliiton kanssa. Ammattiliitot tukevat järjestäjien järjestämistyötä työpaikoilla - yritys tai organisaatio kerrallaan.

Järjestämistyö alkaa aina työyhteisön tarpeiden ja toiveiden tunnistamisesta. Järjestämisprosessin edetessä työpaikalle tehdään toimiva edunvalvonnanrakenne. Näin työpaikan järjestäytymisaste nousee ja ammattiosastojen toimintaan saadaan mukaan uusia aktiiveja. TSL on järjestämisen asiantuntijaorganisaatio, joka tukee liittojen järjestämistyötä liiton tarvitsemalla tavalla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Kirsi Mäki Kirsi Mäki koulutuspäällikkö 040 456 6511 kirsi.maki@tsl.fi