Meneillään olevat työelämähankkeet

Uraohjausta työpaikalla -hanke vastaa työn murrokseen jatkuvan oppimisen kautta

Uraohjausta työpaikalla -hankkeessa torjutaan rakennemuutoksen vaikutuksia tarjoamalla työpaikoille oman alan kehitystrendejä tutkiva ennakointityöskentelyprosessi ja siihen liittyvä henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma. Toiminnalla tuetaan olemassa olevan henkilöstön osaamisen ajantasaistamista ja rekrytoinnin suunnittelua. Hanke käynnistyy Uudenmaan alueella 3.8.2020, mutta yritykset voivat ilmoittautua kumppaneiksi jo nyt. 

Lue lisää

Kriisituki alueilla -hanke ylläpitää työkykyä koronakriisin aikana

Hankkeessa kohdataan koronakriisin aikana lomautettuja, irtisanottuja sekä työttömyysuhan alla olevia työntekijöitä toimintakykyä tukien ja työelämään paluuseen valmistaen. Hanke on suunnattu erityisesti kaupan alalta, palvelualalta sekä julkisilta aloilta lomautetuille ja irtisanotuille työntekijöille Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa.

Lue lisää

Työn murros -projekti kehittää palkansaajien muutosvalmiuksia ja tutkii aiheesta käytävää keskustelua

Työn murros -projektin tavoitteena on kartoittaa työn murroksesta käytävää keskustelua ja kehittää muutosvalmiuksia palkansaajien näkökulmasta siten, että edistetään työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia osaamisen kehittämisen, elinikäisen oppimisen ja turvallisen työn murroksen haltuun ottamiseksi. Projekti koostuu väitökirjatutkimuksesta, koulutuspilotista sekä seurantatutkimuksesta. 

Lue lisää

FutureFit -ohjelman tavoitteena osaava työvoima

FutureFit-ohjelma pureutuu aikuiskoulutukseen ja uusien taitojen opettamiseen Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Belgiassa. Osaamista, kokemuksia ja tietoja jaetaan eri maiden ja kumppaneiden kesken. Mukana ovat työn muutoksen keskeiset organisaatiot, työnantajat, koulutusorganisaatiot ja ammattiliitot.

Lue lisää

Empowering Migrants for Employment EME -hanke arvioi ja testaa keinoja tunnistaa osaamista ja edistää työllistymistä

EME -hankkeessa arvioidaan ja testataan keinoja tunnistaa maahanmuuttajien (erityisesti pitkään työttömänä olleiden naisten) taitoja, osaamista ja valmiuksia ja edistää heidän työllistymistään. Parhaat käytännöt arvioidaan ja dokumentoidaan toimenpidesuositukset sisältäväksi menetelmäoppaaksi, jonka toimintamalleja pilotoidaan Ote työhön -hankkeen käynnistämässä vertaisohjauksessa ja työpajatoiminnassa. Hankkeen kesto on 1.11.2018–31.12.2020.

Lue lisää

Ammattitaitoa yhdessä -hanke auttaa työpaikoilla oppimista

Hankkeen päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Hanke vahvistaa työyhteisöjen valmiuksia vastaanottaa opiskelijoita oppimaan.

Lue lisää