Aikamerkki

Työväen Sivistysliitto TSL kustantaa Aikamerkki-verkkojulkaisua. Julkaisun teemoissa korostuvat yhteiskunnan, työelämän ja arjen ilmiöt. Julkaisun sisältöjen pääkategoriat ovat talous, työelämä ja yhteiskunta, kuluttaminen ja kansalaiset, sivistys ja kulttuuriharrastukset. Julkaisu ei keskity vain kotimaan ilmiöihin. Lukijaa ruokitaan myös taustoittamalla ilmiöitä Euroopassa ja sen ulkopuolella sekä niiden heijastusvaikutuksia Suomeen.

Aikamerkki ilmestyi verkkojulkaisuna ensimmäisen kerran syyskuussa 2014. Julkaisulla on takanaan pitkä perinne. Työväen Sivistysliitto TSL kustansi vuodesta 1928 lähtien painettuna Työläisopiskelija-julkaisua. Lehden nimi muuttui 1960-luvulla Aikamerkiksi. 1990-luvun lama kosketti vakavasti liiton toimintoja ja Aikamerkki oli niiden TSL-toimintojen joukossa, jotka jouduttiin lopettamaan. Tänä päivänä Aikamerkki on jälleen arjessa mukana analysoiden ja taustoittaen. Lue Aikamerkkiä www.aikamerkki.org.