Kantaaottavia kulttuuritapahtumia

TSL:n omissa tapahtumissa ja yhteistyössä järjestettävissä tapahtumissa keskeistä on yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ympäröivien ilmiöiden kommentointiin kannustaminen työväenliikkeen hengessä.