Työelämäohjaajien osaamismerkit

TSL:n työelämäohjaajakoulutus tarjoaa työkaluja maahanmuuttajille suunnatun tietopohjaisen työelämävertaisryhmän ohjaamiseen. Koulutuksessa työelämäohjaajat saavat harjoitusta ja osaamista siihen, miten ohjata monikulttuurista vertaisryhmää, tukea yksittäisiä maahanmuuttajia kohti työtä tai koulutusta ja jakaa oleellista suomalaiseen työelämään liittyvää tietoa. Tärkeä osa työelämäohjaajan koulutusta on faktatieto työelämän pelisäännöistä ja työllistymisen eri poluista. 
 
Koulutuksen jälkeen työelämäohjaajat ohjaavat pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajien monikulttuurisia vertaisryhmiä. Ryhmäläiset saavat ohjaajilta tukea suomen kielen itsenäiseen opiskeluun ja ammattisanaston harjoitteluun, apua työn hakemiseen, tietoa työkulttuurista Suomessa ja valmennusta työelämään. Malli on pilotoitu ESR-rahoitteisessa Ote työhön -hankkeessa 2017-2019.

Tällä videolla ensimmäiset vastavalmistuneet työelämäohjaajat kertovat, miksi tulivat koulutukseen ja mitä he ovat oppineet. 

Lue lisää Ote työhön -hankkeesta: www.otetyohon.fi