Palkansaajademareiden koulutusvuosi huipentui tasavallan presidentin ja SDP:n kärkinimien tapaamiseen

to jouluk. 10 09:52:00 2020

Palkansaajademarit ovat kuluneen vuoden aikana pohtineet arvojen ja ideologioiden merkitystä politiikassa ja osallistujien luottamustoimissa. TSL:n järjestämä yhteiskunnallinen koulutus kestää vuoden ja koostuu neljästä viiden päivän mittaisesta jaksosta. Kurssi järjestettiin nyt kolmatta kertaa, ja joulukuussa 2020 päättyvälle kurssille osallistui yhdeksän palkansaajaa. 

Kurssilaiset ovat esimerkiksi ratkoneet itselleen vieraissa rooleissa erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja oppineet sitä kautta ymmärtämään paremmin erilaisia näkemyksiä. Olennainen osa kurssia ovat olleet keskustelut kahdenkymmenen poliittisen vaikuttajan tai muussa tärkeässä yhteiskunnallisessa tehtävässä toimivan vieraan kanssa. Etenkin vierailuista kurssilaiset ovat saaneet uusia näkökulmia ja eväitä arkiseen työhön.

Päätösviikon kohokohtia olivat etäyhteydellä järjestetyt keskustelut politiikan huippunimien kanssa. Kurssilaisten kanssa arvoista, ideologioista ja vallasta keskustelivat varapuhemies Antti Rinne, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma ja huipennuksena itse tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tasavallan presidentin kanssa kurssilaiset keskustelivat muun muassa arvojen ja ideologioiden roolista politiikassa sekä kansainvälisistä suhteista ja yhteiskunnallisesta keskusteluilmapiiristä.

Kurssilla vieraillut eduskunnan varapuhemies Antti Rinne kertoi kurssilaisille, että AKT:ssä juristina työskentely vahvisti omaa arvopohjaa. Työssä pystyi konkreettisesti vaikuttamaan yksittäisten ihmisten elämään. Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, inhimillisyys ja ihmisarvon kunnioittaminen ovat olleet keskiössä läpi uran. Ay-liikkeen johtajana toimiessa näkymä laajentui yksittäisen ihmisen ongelmien hoitamisesta laajempiin kokonaisuuksiin ja kollektiiviseen palkansaajien työehtojen kehittämiseen. Valtakunnanpolitiikassa tärkein arvo on ollut heikomman puolella oleminen. 

Eniten valtaa Antti Rinteellä on ollut pääministerin tehtävässä, mutta porukalla tekemisen eetos on puolueessa vahva. Yhdessä tehty ohjelmatyö on perusta kaikelle vallankäytölle ja arvopohja, josta lähdetään liikkeelle. 

– On tärkeää, että palkansaajademareilla säilyy kosketuspinta ihmisten arkeen ja huolia kuunnellaan. Poliitikko ei voi asettua ihmisten yläpuolelle. Kaikki pelko on aitoa, vaikka pelolla ei olisikaan faktapohjaa, korosti Rinne kurssilaisille.

Europarlamentaarikko Eero Heinäluoman kanssa kurssilaiset keskustelivat vallankäytöstä EU:ssa, suurista ratkaistavista kysymyksistä sekä ideologioiden merkityksestä parlamentissa. Heinäluoma kokee, että politiikassa tehtävä ei ole osoittaa omaa erinomaisuutta ja tietämystä vaan kertoa asioista arkisesti niin, että ihmiset voivat ottaa kantaa ja tehdä oman osansa yhteiskunnassa. EU on myös ihmisten Eurooppa, johon kuuluu turvallisuus, esimerkiksi työelämään liittyvät asiat.  

Heinäluoma kertoi, että Euroopan parlamentti on ideologisempi kuin Suomen eduskunta ja nykyinen parlamentti on kansallisiin parlamentteihin verrattuna aika vasemmalla. Aatteelliset vakaumukset korostuvat puheissa. Tärkein ratkaistava asia on ilmastonmuutos, jota ei voi kansallisin toimin hoitaa. Ratkaisut ilmastonmuutokseen liittyviin kysymyksiin tulevat voimakkaammin vasemmalta.  Parlamentin suuri enemmistö on sisäistänyt ilmastonmuutokseen vastaamisen, joten Heinäluoma on optimistinen. Muita suuria haasteita ovat maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka sekä työllisyyteen ja demokratiaan liittyvät kysymykset.

Heinäluoman omaa toimintaa ja päätöksentekoa on ohjannut tasa-arvoihanne. On tärkeää, että myös ne, joilla on vähemmän varakkuutta, tulevat kuulluksi päätöksenteossa. 

– Olen myös oppinut arvostamaan sitä, että valta on jaettua. Vallankäytön nurjaa puolta ei nuorena olisi uskonut. Vallan keskittämistä pitää varoa. Vallalla täytyy olla kontrolli ja vastavoima, koska täydellinen valta turmelee. Kansa edustaa vaaleissa kontrollia, mutta tarvitaan myös vapaa lehdistö ja riippumaton oikeuslaitos, painotti Heinäluoma. 

Kurssilaiset jatkavat vielä työskentelyä yhdessä valitun projektin parissa. Kurssin osallistujat ovat löytäneet yhteisen sävelen ja kurssin aikana näkökulma asioihin on terävöitynyt. Projektin teema on kaiken työn arvostuksen lisääminen. Tähtäimessä on tasa-arvoisen palkkapolitiikan edistäminen. Kurssilaiset ovat vahvasti sitä mieltä, että matalapalkka-alojen ja hoiva-alojen asemaa tulisi parantaa, koska yhteiskuntamme ei pärjää ilman näiden töiden tekijöitä.