Sekaisin somesta -mediapäivät 2019

11.03.2019

Mitä mediassa oikein tapahtuu? Vihapuhetta, huutoa, kiusantekoa, mutta myös demokraattista vaikuttamista, kiinnostavan tiedon äärelle pääsemistä, uusia näkökulmia ja tehokasta oppimista samanhenkisessä seurassa.

Sosiaalinen media ei ole hyvä tai paha. Se on mitä hyvänsä, miksi se tehdään. Tekijöitä olemme me kaikki – sen, joka koviten huutaa, ääni kuuluu kovimmin.

Olennaista on huomata, millainen tieto on oikeaa, paikkansa pitävää ja asiaan kuuluvaa. Lisäksi olennaista on toimia rakentavasti ja vuorovaikutteisesti. Sivistys on sekä tiedollista että vuorovaikutuksellista.

Sosiaalisessa mediassa on sivistynyttä, arvostajaa ja rakentavaa keskustelua. Myös on vääristelevää, loukkaavaa ja epärakentavaa toimintaa ja keskustelua. Jokainen on vastuussa ennen kaikkea itsestään.

Työväen Sivistysliitossa somen ja somessa toiminta on noussut viime vuosina vahvemmin koulutuspyyntöihin ja siten koulutustemme sisältöihin. Sometoimintaa lähestytään välineiden ja kanavien kautta, mutta myös argumentoinnin, lähdekritiikin ja rakentavan keskustelun.

Pohtiessamme tämän vuoden liittoja yhdistävien työpajapäivien teemoja nousi medialukutaito ja mediassa vaikuttaminen itseoikeutetusti isoksi teemaksi. Erityisesti halusimme tapahtuman mainosvideon kautta kuvata tätä.

Mukaan järjestäviksi organisaatioiksi lähtivät PAM, Raideammattilaiset ja SAK. Ohjausryhmässä on ideoitu ja hiottu monipuolinen ohjelma, joka sisältää useita kaikille yhteisiä osioita, sometoimintaa sekä kaikkiaan kuusi työpajaa, joista osallistujat mahtuvat neljään. Valinnanvaraa siis jää omien kiinnostusten mukaan. Kaikki vetäjät ovat kokeneita kouluttajiamme.

Yhteisissä osioissa käsitellään tarkoitushakuista vaikuttajaviestintää, nettihäirintää ja sen haltuunottoa, some-etuoikeuksia, omaa sometoimintaa mutta myös somesta taukojen pitämistä, somevaikuttamisen keinojen tukemista sekä tunteiden hallintaa ja käsittelyä – myös somessa. Työpajoissa käsitellään ja harjoitellaan argumentaatiota, kuvallisen ja liikkuvan kuvan kautta vaikuttamista, kirjoittamista sekä somekanavien valintaa.

Mukana järjestämässä olevien organisaatioiden lisäksi Sähköliitto, Paperiliitto ja JHL tukevat jäsentensä osallistumista – rajatuin paikoin, ole siis nopea! Lisäksi AKT kustantaa jäsenilleen 2/3 kurssimaksusta. Rajatuista paikoista paitsi jääneet, muiden liittojen jäsenet ja AKT:n jäsenet voivat hakea jäljelle jääviin kustannuksiin tukea esimerkiksi ammattiosastoistaan.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen