Digiosaajaksi työelämään

Hankkeen kohderyhmänä olivat työttömät ja työttömyysuhan alaiset aikuiset Etelä-Savon alueella. Osallistujille järjestettiin tvt-koulutusta Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on paremmat valmiudet täysivaltaiseen digitaaliseen kansalaisuuteen. Osallistujien perustaidot vahvistuivat, ja he saavuttivat itsenäisen käyttäjän taidot.

Moni osallistuja sai ensimmäistä kertaa sosiaalisen median ja pilvipalveluiden käyttökoulutusta. Osallistujat saivat rohkeutta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen sekä uusien palveluiden, sovellusten ja työkalujen kokeilemiseen. Lisäksi he oppivat ymmärtämään niiden monimuotoisuuden ja laajuuden.

Saatuaan lisäohjausta jo osittain tuttuihin toimintoihin osallistujat pystyivät välittömästi hyödyntämään oppimiaan uusia asioita. He osasivat pyytää apua ja opastusta ongelmatilanteisiin ja toimintojen suorittamiseen. Osaamiskartoitusten tulokset osoittivat, että osallistujilla on motivaatiota ja kiinnostusta digitaalisten taitojen kehittämiseen myös tulevaisuudessa. Tietoteknisten sovellusten parempi hallinta tekee työstä mielekästä.

Hanke oli käynnissä 1.1.2016–31.12.2017. Päätoteuttaja oli TSL ja osatoteuttajina olivat Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate sekä Mikkelin ammattikorkeakoulu (myöh. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK). ESR-hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus, Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.