Midlife Skills Review Project

Työväen Sivistysliitto TSL oli mukana kaksi vuotta kestäneessä kansainvälisessä hankkeessa Midlife Skills Review Project. Hankkeen tarkoituksena oli ikääntyvien työntekijöiden tukeminen työn murroksessa. Tavoitteena oli auttaa ihmisiä tunnistamaan osaamisensa, kehitystarpeensa sekä mahdollisuutensa oppia uutta työn ohella. Hanketta rahoitti Erasmus+ -ohjelma, ja siinä oli mukana kumppaneita Britanniasta, Suomesta, Italiasta, Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta.

Hankkeessa kehitettiin verkossa toimiva osaamisen arvioinnin peli, joka on käytettävissä kuudella eri kielellä. Pelin tarkoituksena on auttaa työntekijöitä tunnistamaan taitonsa ja kehittämiskohteensa. Pelissä on erilaisia kortteja, joissa on selkeät ohjeet taitojen tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Pelissä voi tehdä omia muistiinpanoja, suunnitella toimintasuunnitelmaa taitojen kehittämiseksi ja kirjata edistymisensä. Peliä voi käyttää yksin tai vertaisohjaajan opastamana. Tutustu peliin

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin koulutuksia osaamisen arvioinnin vertaisohjaajille. Vertaisohjaajien kouluttajakoulutus järjestettiin Suomessa TSL:n vetämänä, ja sen jälkeen jokaisessa osallistujamaassa koulutettiin omat vertaisohjaajat. Vertaisohjaajille myönnettiin digitaalinen osaamismerkki, joka myös oli yksi hankkeen tuotoksista.

Hankkeen päätösseminaari pidettiin Milanossa 4.12.2019. Lisäksi jokaisessa osallistujamaassa järjestettiin omia tilaisuuksia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Katri Söder Katri Söder pääsihteeri, opintojohtaja 040 773 9303 katri.soder@tsl.fi