Monimuotoisin Kaakkois-Suomi MOKS

Hankkeen tavoitteena oli valtaväestön asenteiden muokkaaminen monikulttuurisuudelle myönteisemmäksi sekä maahanmuuttajien syrjäytymisen estäminen. Hanke toteutettiin kolmessa vaiheessa: MOKS I -hanke (vuoteen 2008 saakka), MOKS II -hanke (vuosina 2008–2010), MOKS III -hanke (vuosina 2010–2012). TSL oli hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija.