Oppimisvaikeudet työpaikalla

Hankkeessa selvitettiin, mitä työpaikoilla tiedetään oppimisvaikeuksista ja miten niitä tunnistetaan. Lisäksi kartoitettiin sitä, miten oppimisvaikeudet ilmenevät ja mitä vaikutuksia niillä on. Hankkeessa selvitettiin myös, miten työpaikoilla tuetaan oppimisvaikeuksista kärsiviä työntekijöitä ja yleisesti uuden oppimista. Selvitys toteutettiin kyselynä teollisten ja palvelualojen työpaikoilla Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa. Kyselyn tulokset julkistettiin 20.1.2015 pidetyssä hankkeen loppuseminaarissa.

Hanke oli käynnissä 1.9.2013–31.3.2015. Kartoitushanke rahoitettiin Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmasta. TSL koordinoi ja toteutti hankkeen yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n, Kansan Sivistystyön Liitto KSL:n sekä pohjoismaisten partnereiden (AOF Norge, ABF Sverige, Mimir Island) kanssa.