Osaava henkilöstö kotouttaa

Hanke kehitti hoitoalan työntekijöiden monikulttuurista osaamista. Toimenpiteisiin osallistuneet sote-alan työntekijät arvioivat osaamistaan työyhteisövalmennuksissa. Hankkeen verkkosivuja ylläpidettiin vuorovaikutteisesti työyhteisön jäsenten kanssa. Julkisen sektorin edustajat osallistuivat kahteen toiminnalliseen työpajapäivään, joiden tavoitteena oli kehittää kulttuurienvälisiä taitoja monikulttuurisessa työyhteisössä. Työpajat paransivat työntekijäiden valmiuksia edistää aktiivisesti kotouttamista monikulttuurisessa asiakastyössä ja työyhteisön sisällä.  

Hankkeen toteutti TSL yhteistyössä Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan, Hämeenlinnan kaupungin terveyspalvelut -liikelaitoksen, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n sekä Hämeenlinnan Setlementti ry:n kanssa.

Hanketta rahoitti sisäministeriön kotouttamisrahasto. Hanke oli käynnissä 1.1.2013–31.6.2014.