ProOsa – Tuottavuuden ja osaamisen proaktiivinen kehittämishanke

Hankkeen tavoitteena oli kehittää yritysten ja yhteisöjen tuottavuutta ja osaamista proaktiivisesti. Hankkeen pääteemoja olivat tulevaisuuteen suuntautuva ja liiketoimintalähtöinen osaamisen ja toimintajärjestelmien kehittäminen, tuottavuus, luottamus sekä terveet työyhteisörakenteet. Lisäksi hanke edisti verkostoitumista.
 
TSL hallinnoi hanketta Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoituksella. Hankkeen taustatahoina toimivat Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Itä-Suomi, SAK Etelä-Savo sekä Etelä-Savon Yrittäjät ry. Hanke toteutettiin vuosina 2008–2011.