Suomea työssä

Suomen kielen ja työelämän koulutuksissa kehiteltiin koulutusmallia, jonka tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien työmarkkinavalmiuksia ja työllistymistä. TSL valmensi PAMin ja JHL:n ammattiosastoja ohjaamaan monikulttuurisia ryhmiä. 

Suomen kielen ja työelämätiedon kursseille osallistuneiden kielitaito parani, ja osa työllistyi kurssin jälkeen. Projektin tuloksista (koulutusmallista, seminaarista, verkkosivuista) ovat hyötyneet myös välilliset kohderyhmät eli ammattiliitot, jotka ovat voineet edistää maahanmuuttajajäsentensä työmarkkina-asemaa ja työelämävalmiuksia. 

Hankkeen koulutusten pohjalta tehtiin ilmainen ja kaikille avoin Suomea työssä -verkkokurssi Työelämän verkko-opistoon. Kurssilla voi opiskella suomea omaan tahtiin.  Vapaasti ladattavissa oleva verkkokurssi on myös muiden järjestöjen ja oppilaitosten käytettävissä. 

Hanke oli käynnissä helmikuusta 2013 joulukuuhun 2014. Hanke toteutettiin yhteistyössä TSL:n, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Uudenmaan ELY-keskus.