Tavoitteena Exchange for Empowerment - Naisten kotoutumisen ja työllistymisen keinoja Euroopassa 

ESR-hankkeessa valmisteltiin toimenpiteitä hyvien käytäntöjen arviointiin ja laajempaan levittämiseen. Tarkoitus on jatkossa kehittää kansainvälisesti vertaillen ja arvioiden tapoja, joilla informaali oppiminen voidaan ottaa kotouttamisessa entistä tehokkaampaan käyttöön. Informaalia oppimista tapahtuu kulttuuri- ja yhdistystoiminnassa, vertaisryhmissä, vapaan sivistystyön parissa ja muussa vuorovaikutuksessa kantaväestön kanssa. Samalla vahvistetaan vapaan sivistystyön menetelmiä, joilla erityisesti naisten kotoutumista ja työllistymistä, hyviä väestösuhteita ja yhteiskuntarauhaa voidaan edistää. Hanke oli käynnissä 1.1.–10.5.2018.