Työelämän digitaitoja tutor-mallilla

Työelämän digitaitoja tutor-mallilla -hankkeessa kehitettiin teollisen alan tuotannon työntekijöiden tieto- ja viestintätekniikkataitoja, luotiin hyvää arkea ehkäisemällä epävarmuutta sekä valmistettiin työntekijöitä digitalisaation myötä laajeneviin työnkuviin. Hankkeessa koulutettiin 39 digitutoria kymmenessä yrityksessä. Koulutuksessa opiskeltiin ohjaus-, tiedonhaku-, laitteen käyttö-, tietoturva- ja viestintätaitoja. Koulutetut digitutorit jakavat osaamistaan työkavereilleen ja tukevat digihaasteissa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Työntekijät saavat tutortoiminnan myötä tukea omiin työtehtäviinsä ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Työhyvinvointi kasvaa, kun huoli osaamattomuudesta ei hidasta työskentelyä. Henkilöstö on myös valmiimpi vastaanottamaan uusia digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Digitutor-malli lisää työntekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta ja tukee yhteisöllistä oppimista, mikä on yhteydessä työhyvinvointiin ja työterveyteen.

Digitutor-hanke tuotti tutkimustietoa metallialan tuotantotyöntekijöiden tieto- ja viestintätekniikkataidoista, olemassa olevien ongelmien ratkaisukäytännöistä kohdeyrityksissä, digitalisaation tuomista muutoksista sekä työn tulevaisuuden näkymistä. Tutor-malli on monistettavissa minkä tahansa yrityksen ja koulutusorganisaation käyttöön valtakunnallisesti.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen päätoteuttajana toimi Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE. TSL oli mukana hankkeessa osatoteuttajana. 

Lue hankkeen loppuraportti täältä

Hankkeen kesto: 1.10.2017–31.3.2020

Hankkeen kotisivut:
digitutor.utu.fi