Työelämän koulutusneuvoja

Työelämän koulutusneuvoja toimii omassa työyhteisössään vertaistukena ja ohjaa työtovereitaan kehittämään ammatillista osaamistaan aikuiskoulutuksen eri väyliä hyödyntäen. Hankkeen tuotoksena julkaistiin Osaamisen kehittämisen käsikirja, johon kerättiin tiiviiseen pakettiin keskeiset tiedot aikuisten koulutusmahdollisuuksista ja osaamisen kehittämisestä työpaikoilla. 

Manner-Suomen ESR-hanke toteutettiin vuosina 2010–2014 yhdessä SAK:n ja sen jäsenliittojen kanssa. Itä-Suomessa toteutettiin pienempi ja lyhytkestoisempi hanke vuosina 2010–2011. Pohjois-Karjalan ELY-keskus toimi hankkeessa vastuuviranomaisena.