Välineitä osaamisen kehittämiseen työpaikoilla 

Selvityksessä arvioitiin, miten vertaistukea (työpaikan koulutusneuvojia, ammattiyhdistysten opintosihteereitä, pätevyysluotseja) ja eri koulutusmahdollisuuksia hyödynnetään työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi. Selvityksen tulokset arvioi Kuntoutusäätiö. Arviointiraportin tulosten pohjalta hankkeessa tuotettiin julkaisu Välineitä osaamisen kehittämiseen työpaikoilla. Hanke toteutettiin ESR:n kertakorvaushankkeena ja sen kesto oli 1.2.–31.12.2014.