FutureFit -ohjelman tavoitteena on osaava työvoima

FutureFit-koulutusohjelma pureutuu aikuiskoulutukseen ja uusien taitojen opettamiseen Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Belgiassa. Osaamista, kokemuksia ja tietoja jaetaan eri maiden ja kumppaneiden kesken. Mukana ovat työn muutoksen keskeiset organisaatiot, työnantajat, koulutusorganisaatiot ja ammattiliitot.

FutureFit-ohjelma kouluttaa työntekijöille tulevaisuuden digitaalisia taitoja. Koulutussisältöinä ovat älylaitteet ja sovellukset, pilvipalvelut, viestintä työpaikalla, tietoturva ja yksityisyys, koneoppiminen ja tekoäly sekä jatkuva oppiminen. Koulutuksen aikana tutkitaan mitkä digitaaliset taidot ovat merkittävimpiä ja kuinka niitä voi kouluttaa oppimisen ja motivoinnin näkökulmasta. 

Ohjelman rahoittajana on Google.org. Vastaavanlaista koulutusta järjestetään viidessä Euroopan maassa Nestan organisoimana. Suomessa koulutusyhteistyössä ovat mukana ammattiliittokumppaneina SAK, Teollisuusliitto, PAM ja AKT, koulutuskumppanina TSL ja tutkimuskumppanina Demos Helsinki.

Suomessa koulutusohjelman kohderyhmänä ovat teollisuus- palvelu- ja logistiikka-alojen työntekijät, joiden työtehtävät muuttuvat nopeimmin digitalisaation, automatisaation ja tekoälyn kehittyessä. Digitalisaatio, automatisaatio ja tekoälyn kehittyminen johtavat työtehtävien muuttumiseen. Tasa-arvoinen mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen työpaikoilla on tärkeää yritys- ja yhteiskuntatasolla. Digitaalisten taitojen oppiminen johtaa tuottavuuden, työntekijöiden sitoutumiseen, työpaikkatyytyväisyyden ja työllistyvyyden kasvuun sekä työurien pitenemiseen. 

FutureFit järjestää ensimmäistä kertaa koulutusohjelman Suomessa. Koulutuksen suunnittelusta vastaavat projektipäälliköt Kim Katainen ja Janne Laulumaa. Tutkimusnäkökulmasta koulutusta seuraa Lari Hokkanen Demos Helsingistä. Koulutuksesta saatua kokemusta hyödynnetään seuraavien koulutusten kehittämisessä. 

Työelämä muuttuu

Työmarkkinat muuttuvat nopeaa tahtia. 54 % kaikista työntekijöistä tulee tarvitsemaan kattavaa uudelleen koulutusta tai taitojen parantamista vuoteen 2022 mennessä (WEF) ja 85 % työpaikoista EU:n alueella vaativat vähintään perustason digitaalisia taitoja (Cedefop).

Eri maiden FutureFit-ohjelman yhteisenä tavoitteena on osaava ja taidokas työvoima. Tarkoituksena on yhdessä löytää tarkka tieto toimivista koulutuskokonaisuuksista sekä tulevaisuuden taidoista.

Digitalisaatio on haaste myös yrityksille. Joka kolmas työntekijä kokee nykyteknologian ahdistavaksi, mikä lisää tyytymättömyyttä työpaikalla. Työntekijöiden digitaitojen puute rajoittaa viestintä- ja johtamisvaihtoehtoja. Työntekijöiden tuottavuutta rajoittaa se, että heidän tietojaan ja taitojaan ei pystytä hyödyntämään nykyaikaisella tavalla. Myös kilpailu osaavista työntekijöistä kiristyy.

FutureFit-koulutus koostuu moduuleista

Ensimmäinen koulutustapahtuma käynnistyi tammikuun alussa 2020 Ylihärmässä maatalous- ja muiden teollisuusajoneuvojen teollisuusyrityksessä. FutureFit järjesti kaksi peräkkäistä täyttä työpäivää (14 h) lähiopetusta yrityksen tiloissa 12 osallistujalle. Koulutusta seurasi tutkimustarkkailija. Kouluttajina toimineet Janne Laulumaa ja Kim Katainen toivat mukanaan koulutustilaisuuteen nykyaikaiset oppimislaitteet kaikille osallistujille. Oppimisvälineisiin kuului hybridilaitteet, jotka ovat kannettavan tietokoneen ja tabletin yhdistelmä, sekä vastamelukuulokkeet, joiden avulla on mahdollista tarvittaessa luoda kullekin hiljainen ja rauhallinen oppimistila meluisassakin ympäristössä. 

Älylaitteet ja sovellukset
Pilvipalvelut
Tietoturva ja yksityisyys
Viestintä työpaikalla
Tekoäly ja koneoppiminen
Jatkuva oppiminen

Koulutus perustuu kolmelle tukijalalle

Koulutettavan henkilökohtainen motivaatio ja innostaminen
Digitaidot yleisesti
Työnantajan tarpeet/näkökulma

Pilottihankkeen osallistujia on 100 / liitto (yhteensä 300). Koulutus tapahtuu pienryhmissä (8-12 hlöä). Kokonaiskesto 14 opetustuntia (2-4 peräkkäistä päivää, 3-7 opetustuntia/kerta). Luottamusmies ja työnantaja sopivat neuvotellen koulutukseen osallistuvat. Koulutukset tapahtuvat työajalla ja työnantajalle ei korvata erikseen menetettyä työpanosta. Koulutus on työntekijöille ilmaista (ml. mahdolliset matkakustannukset). Tarkoista aikatauluista koulutuksille sovitaan luottamusmiehen, työnantajan ja hankkeen kouluttajien kesken.

Katso ja kuuntele: Digitaitoja voi oppia, Innostu digitalisaatiosta, Tulevaisuuden taitoja tänään -podcast

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Kim Katainen Kim Katainen asiantuntija, digitaaliset palvelut 045 250 7080 kim.katainen@tsl.fi
Janne Laulumaa Janne Laulumaa asiantuntija, perustaitokoulutus 040 590 6878 janne.laulumaa@tsl.fi