Kriisituki alueilla -hanke ylläpitää työkykyä korona-aikana

Kriisituki alueilla -hankkeessa kohdataan koronakriisin aikana lomautettuja, irtisanottuja sekä työttömyysuhan alla olevia työntekijöitä toimintakykyä tukien ja työelämään paluuseen valmistaen. Hanke on suunnattu erityisesti kaupan alalta, palvelualalta sekä julkisilta aloilta lomautetuille ja irtisanotuille työntekijöille, mutta toiminnot ovat kaikille avoimia. Tarkoituksena on tavoittaa 150 osallistujaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista.

Osallistujille tarjotaan toiminta- ja työkykyä ylläpitävää ohjausta ja tukea sekä yksilö- että ryhmätapaamisten avulla. Maksuttomat tapaamiset toteutetaan etäyhteydellä ja mahdollisesti myöhemmin lähitapaamisina. Tapaamisten teemoja ovat esimerkiksi kriisitilanteeseen liittyvät käytännön asiat ja tunteet, arjenhallinta, hyvinvoinnin tukeminen, digitaitojen kehittäminen, saatavilla olevat palvelut ja koulutukset sekä muut työkyvyn ylläpitämiseen liittyvät tekijät. Hankkeen palveluita voidaan täydentää asiantuntijoiden avulla.

Hankkeessa kootaan digitaalinen, yhtenäinen tietopaketti lomautukseen ja irtisanomiseen liittyvistä ohjeistuksista. Lisäksi kannustetaan hyödyntämään kohderyhmän kanssa työskenteleville suunnattua työnohjausta psyykkisen kuormituksen helpottamiseksi. Hankkeen tuloksena on kriisivaiheessa lomautetuille ja irtisanotuille tarjottu tuki ja ohjaus sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen työelämään palaamisen mahdollistamiseksi.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Työväen Sivistysliitto TSL. Yhteistyössä ovat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen kesto on 18.5.-16.11.2020

Seuraa hankkeen Facebook-sivua täällä ja blogia täällä

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Niina Sahlberg Niina Sahlberg asiantuntija, työelämän kehittäminen 040 506 2805 niina.m.sahlberg@tsl.fi
Timo Tiikkaja Timo Tiikkaja asiantuntija, työelämän kehittäminen 040 506 3846 timo.tiikkaja@tsl.fi