Uraohjausta työpaikalla – jatkuva oppiminen tukena työn murroksessa

Uraohjausta työpaikalla -hankkeessa torjutaan rakennemuutoksen vaikutuksia tarjoamalla työpaikoille oman alan kehitystrendejä tutkiva ennakointityöskentelyprosessi ja siihen liittyvä henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma. Toiminnalla tuetaan olemassa olevan henkilöstön osaamisen ajantasaistamista ja rekrytoinnin suunnittelua.  

Hanke käynnistyy Uudenmaan alueella 3.8.2020, mutta yritykset voivat ilmoittautua kumppaneiksi jo nyt. Kumppaniyritykset voivat kehittää hankkeen avulla omaa osaamisen johtamistaan.  

Hankkeessa koulutetaan myös työpaikkaohjaajia, esimiehiä ja henkilöstön asiantuntijoita työuraohjaajiksi. Työuraohjaaja on yrityksen pysyvä resurssi, joka toimii oman työpaikan aktiivisana osaamisen kehittäjänä, osaamiskartoitusten toteuttajana ja ennen kaikkea aktiivisena yhteyshenkilönä työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutuksessa. 

Uraohjausta työpaikalla on Työväen Sivistysliitto TSL:n (päätoteuttaja), Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Careerian (osatoteuttajat) yhteishanke. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 

Hankkeen kesto: 3.8.20202.8.2022

Ota yhteyttä ja kysy lisää: