Miten ETUI-kurssilla opiskellaan?

 

  
Kuva 1: Merja Lehmussaari, ETUI EduDay 2016: Shaping the new world of work
Kuva 2: Merja Lehmussaari, Young Leaders  v. 2013 Siikarannassa


ETUI:n - samoin kuin esimerkiksi TSL:n - koulutukset pohjautuvat sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että ETUI:n koulutuksissa oppiminen ymmärretään prosessiksi, joka pohjautuu vuorovaikutukseen, jakamiseen, osallistumiseen ja yhdessä tekemiseen. Tieto rakentuu aiempien tietojen ja kokemusten varaan. Kurssilla tuotetaan yhdessä tietoa ja opitaan toisilta.

Tavoitteena on syväsuuntautunut oppiminen: ymmärretään kokonaisuuksia, asioiden välisiä suhteita ja sitä, mitä merkitystä opituilla tiedolla on ja miten sitä voidaan soveltaa esim. oman ammattiliiton toiminnassa.

ETUI:n kurssilla osallistujia on tavallisesti noin 20 henkilöä ja kurssilaiset tekevät usein erilaisia ryhmätöitä. Kursseilla ei siis vain kuunnella asiantuntijaluentoja (luentojakin toki on!), vaan tuotetaan tietoa yhdessä ja samalla verkostoidutaan eri maista tulevien ay-toimijoiden kanssa. ETUI:n kursseihin sisältyy aina eurooppalainen ulottuvuus. Sitä toteutetaan kursseilla esimerkiksi osallistujien kokemusten vaihdon, Euroopan maiden välisen vertailun ja ay-liikkeiden hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Kurssien teemoja linkitetään myös EAY:n ja EU:n toimintaan.

Lue TSL:n Aikamerkki.org-verkkolehdestä ETUI:n koulutussuunnittelija Gabriela Portelan haastattelu aikuisten oppimisesta ETUI:n kursseilla (teksti: Inari Juntumaa, TSL):
https://aikamerkki.org/aikuinen-oppii-jakamalla-tietoa-ja-kokemuksia/