Merkit auttavat kertomaan osaamisesta

ma lokak. 18 10:45:00 2021

Järjestöissä ja ammattiliitoissa toimivilla on monenlaista arvokasta osaamista, jota syntyy järjestötoiminnassa, kursseilla, työssä ja harrastuksissa. Tällainen arkiosaamiseksi kutsuttu osaaminen on kuitenkin varsin usein näkymätöntä, eikä ihminen itsekään aina osaa kertoa siitä. Siksi tarvitaan osaamisen tunnistamista ja sen tunnustamista. Yksi keino arkiosaamisen tunnustamiseen on digitaalinen osaamismerkki.

Merkillistä osaamista -seminaarissa keskustellaan yhdessä, millaisilla osaamismerkeillä voimme parhaiten tukea järjestötoiminnassa syntyneet osaamisen tunnustamista. Lisäksi seminaarissa tutustutaan Share the badge -hankkeessa kehitettyihin osaamismerkkien käyttöönottoa tukeviin materiaaleihin.

Merkillistä osaamista -seminaari

Aika: to 18.11.2021 klo 9–12
Paikka: Työväen Akatemia, Vanha Turuntie 14, Kauniainen
Ilmoittautuminen: www.lyyti.in/merkillista_osaamista

Ohjelma

8.30    Aamiainen
9.00 
 
Mitä osaamismerkit ovat?
Katri Söder, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen asiantuntija, TSL
9.30 
 
Share the Badge -hankkeen kokemuksia ja tukimateriaaleja osaamismerkkityöhön
Airi Palosaari, rehtori, Työväen Akatemia
10.15  Tauko
10.30

 
Työpajat
Mitä sellaista osaamista järjestöissä syntyy, jota ei tällä hetkellä tunnusteta?
Miten lähdemme yhdessä viemään osaamisen tunnustamista eteenpäin?
12.00   Lounas


Tapahtuman järjestävät Työväen Akatemia ja Työväen Sivistysliitto TSL.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: