Maarit Palén

Maarit Palén

koulutussuunnittelija, sopimusjärjestelmäasiantuntija

tietoyhteiskuntakoulutus, aikuisten digitaaliset perustaidot jäsenjärjestöjen sopimusjärjestelmä

Siltasaarenkatu 18 - 23 A, 00530 Helsinki

040 742 9275