Uusia siltoja ja tukea työpolulle Päijät-Hämeessä

ke toukok. 17 11:38:00 2023

Maaliskuussa 2023 käynnistynyt Työpolkuohjaaja – Silta työhön -hanke tukee työmarkkinoiden kohtaantoa Päijät-Hämeessä. Hankkeessa työntekijäpulaan pyritään vastaamaan vahvistamalla työpaikkojen valmiuksia työllistää nuoria sekä erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä.  

– Monet työpaikat kaipaavat kipeästi ratkaisuja työvoimapulaan. Mahdollisuus saada lisää osaamista erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden ohjaukseen sekä työssä kiinni pitämiseen on herättänyt kiinnostusta ja innostusta, kertoo hankepäällikkö Niina Sahlberg kentältä kuuluneista viesteistä. 

Tunne omasta erilaisuudesta voi vaikuttaa työnhakuun, työyhteisöön kotiutumiseen ja työhön motivoitumiseen. Ajatus työympäristössä toimimisesta ja erilaiset työelämän normit voivat herättää epävarmuutta. Tukea voi olla saatavilla työtä hakiessa, mutta kuka ottaa vastaan ja ohjaa työpaikalla?   

Silta työhön -hankkeen toimenpiteissä painottuvat erilaisten työntekijöiden arvostava ja rakentava kohtaaminen sekä erityistarpeita huomioiva ohjaus. 

– Rakennamme hankkeessa erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden työllistämiseen tähtäävän Työpolkuohjaaja-valmennuksen, joka on suunnattu työllistäville organisaatioille. 

Valmennuksen suorittanut työpolkuohjaaja tuo työpaikalle tietoa, joka auttaa vahvistamaan hyväksyvää kohtaamista ja selkeää, rakentavaa vuorovaikutusta. Työpolkuohjaajan tehtävänä on pitää huolta, että työntekijän erityisen tuen tarve huomioidaan, ja että työpaikan vuorovaikutus ja ilmapiiri tukevat työntekijän kiinnittymistä työyhteisöön. 

Hankkeen toiselle kohderyhmälle eli nuorille ja erityistä tukea tarvitseville työnhakijoille ja työntekijöille järjestetään webinaareja työelämän pelisäännöistä, kuten esimerkiksi työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Heiltä kerätään myös kokemuksia ja ajatuksia siitä, millaista ohjausta ja kohtaamista he toivovat työssään.  

– Työelämään kaivataan siltoja, jotta työntekijät ja työpaikat löytävät toisensa. Erilaisuus on rikkaus myös työpaikalla, ja työpaikkojen toimintakulttuuria on muutettava erilaisten voimavarojen tunnistamiseksi, Sahlberg toteaa. 

Työpolkuohjaaja-valmennus on maksuton. Se on suunnattu hankealueella toimiville työpaikoille, ja valmennukseen voivat osallistua niin työntekijät kuin esihenkilöt ja johtokin. Valmennuksessa paneudutaan työnantajan valinnan mukaan nuorten, maahan muuttaneiden, nepsy-henkilöiden tai osatyökykyisten kohtaamiseen ja ohjaamiseen työpaikalla. Monimuotokoulutuksena toteutettava Työpolkuohjaaja-valmennus järjestetään hankkeen aikana kolme kertaa: syksyllä 2023 sekä kaksi kertaa keväällä 2024. Valmennuksen suorittamisesta voi saada 1–2,5 opintopistettä tai osaamismerkkejä. 

Työpolkuohjaaja – Silta työhön -hanke toimii Päijät-Hämeen alueella ja on käynnissä helmikuulle 2025 asti. Euroopan Unionin osarahoittaman hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto. Osahankkeen toteuttaja on LUT yliopiston Lahden kampus, joka arvioi Työpolkuohjaaja-toimintamallin ja -valmennuksen vaikuttavuutta keräämällä tietoa kohderyhmiltä sekä kokoaa arvioinnista raportin. Yhteistyössä ovat mukana Lahden kaupungin työllisyyspalvelut, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Teollisuusliitto, Tatsi ja Inspis.  

Lisätietoja 
hankepäällikkö Niina Sahlberg  
niina.m.sahlberg@tsl.fi  
Työväen Sivistysliitto TSL 

Työpolkuohjaaja – Silta työhön -hanke 
www.tsl.fi/siltatyohon  
FB ja IG @siltatyohon