Logot eri käyttötarkoituksiin

Käytössä ovat vaakalogo, vaakalogo tunnusosalla sekä slogan.

Logosta ovat käytettävissä nelivärinen, musta-, harmaasävy- ja negaversiot.

Mikäli logoa käytetään pienessä koossa kuvan päällä tai värillisellä pohjalla valitaan logo, jossa alateksti on vahvennettu.

Slogania voidaan käyttää vapaasti kun tehdään TSL:n markkinointi- ja mainosmateriaaleja.
Slogania voi käyttää myös erillään TSL:n logosta, esimerkiksi esitteen kannessa. Sloganilla on visuaalinen ilme, jota käytetään tässä esitetyssä muodossa. Slogania ei tule käyttää koskaan rinnan 100- vuotistunnuksen kanssa.

Minimikoot logoille

Minimileveys on 15 mm. Minimileveys tekstin kanssa on 30 mm.
Logolle ei ole ylärajaa koon käytön suhteen.

Logon turva-alue

Turvaväli reunoihin ja seuraaviin elementteihin 10 mm.

Logo ja opintojärjestöt

TSL:n logo liitetään opintojärjestöjen nimeen aina alla olevan mallin mukaan. 

Logosta on 4-väri, mustavalko- ja negaversiot. Opintojärjestön nimessä käytetään aina Verdana fonttia.

Logon kieliversiot

Käytössä on ruotsin- ja englanninkieliset versiot.