Työn murros -projekti

Työn murros on puhuttanut tutkijoita, työmarkkinajärjestöjä ja politikkoja jo toista vuosikymmentä. Käsitteenä työn murros on laaja, eikä murroksen vaikutuksista ja tarvittavista ratkaisuista löydy yksimielisyyttä. Tästä huolimatta “työn murroksella” on perusteltu monia poliittisia tavoitteita, työmarkkina- ja koulutusuudistuksia sekä työntekijöiden etuja heikentäviä uudistuksia.

Projektin pyrkimyksenä on kartoittaa työn murroksesta käytävää keskustelua ja kehittää muutosvalmiuksia palkansaajien näkökulmasta siten, että edistetään työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia osaamisen kehittämisen, elinikäisen oppimisen ja turvallisen työn murroksen haltuun ottamiseksi.

Projektin vaiheet

Kehittämishanke koostuu kolmesta vaiheesta: 

1. Vahvistetaan työn muutokseen liittyvää ymmärrystä
2. Vahvistetaan osaamista työn murroksen tueksi
3. Arvioidaan ja seurataan koulutuspalveluiden vaikuttavuutta

Projektin ensimmäinen osio koostuu väitöskirjatutkimuksesta, jossa kartoitetaan työn murroksesta käytyä diskurssia 2010-luvulla. Lopputulemana pyritään vastaamaan kysymykseen siitä, miten perinteinen työväenkenttä ottaa työn murroksen omiin käsiinsä ja asemoituu tulevaisuuden muutoksen suunnannäyttäjänä.

Toinen osio keskittyy SAK:laisen kentän työntekijöiden osaamistason kartoittamiseen ja kehittämiseen. Lue lisää FutureFit-koulutusohjelmasta täältä.

Kolmas osa keskittyy koulutuspalveluiden vaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan ja nojaa tutkittuun tietoon. Koulutuspalveluiden vaikuttavuus yksilötason tulemiin on keskeinen elementti, jos haluamme vastata työn murroksen haasteisiin. 

Projektin lopputuote

Työn murros -projektin lopputuotteena on pilotoitu koulutuspaketti, seurantatutkimus ja tutkimuksen pohjalta kehitetty opetusmateriaali työntekijöille ja ammattiliitoille. Lisäksi Työväen Sivistysliitolle koulutetaan asiantuntija, joka seuraa työn muutokseen liittyviä haasteita ja kehittää koulutusta muuttuvien koulutustarpeiden mukaisesti.
 

Yhteistyökumppanit: 
Jyväskylän yliopisto (1. vaihe)
SAK, Google.org, Nesta ja Demos Helsinki (2. vaihe)
Palkansaajien tutkimuslaitos (3. vaihe)

Projektin kesto: 20192022

Ota yhteyttä ja kysy lisää: