Sari Helminen

"Liittomme sai ajantasaista tutkimustietoa ETUI:n nanoseminaarista."

Mihin ETUI-koulutukseen olet osallistunut ja milloin?

”Osallistuin huhtikuussa 2015 Kööpenhaminassa ETUI:n järjestämään nanoteknologiaa käsittelevään seminaariin.  ETUI:n tutkimusosastolla oli käynnissä vuosina 2014-2016 Nano Diode-projekti. Seminaari liittyi tähän tutkimusprojektiin ja sen tulosten tunnetuksi tekemiseen.  Meitä oli silloisen Metallityöväenliiton edustajina seminaarissa nelihenkinen ryhmä, johon kuuluivat työsuojeluvaltuutettu Pia Virolainen Kyröskoskelta, työympäristöasiantuntija Mika Poikolainen, työsuojeluopettaja Stig Sarlin ja minä.” 

Mikä koulutuksessa oli parasta sinulle?

”Kurssi oli todella mielenkiitoinen sisällöllisesti. Opin paljon uutta nanomateriaaleista ja niihin liittyvistä terveysriskeistä. Perehdyimme kurssilla olemassa olevan tiedon valossa teollisesti tuotettujen nanohiukkasten työturvallisuusriskeihin sekä arvioimme samalla ETUI:n tuottamaa nanomateriaaleja käsittelevää koulutusmateriaalia, joka oli ensimmäistä kertaa käytössä. Seminaarin jälkeen kommenttiemme perusteella muokatun koulutusmateriaalin avulla ETUI koulutti EU-parlamentaarikkoja nanomateriaalien turvallisuusriskeistä.”

Miten liittosi hyötyi osallistumisestasi?

”Saimme ETUI:n nanoseminaarista ajantasaista tutkimustietoa ja keskusteltavaa Murikka-opiston työsuojelukursseille. Seminaarista kirjoittamani matkaraporttia on käytetty sittemmin työsuojelukurssille opetusmateriaalina. Ahjo-jäsenlehdessämme (nykyisin Tekijä) julkaistiin Suvi Sajaniemen kirjoittama artikkeli ETUI:n nanoseminaarista otsikolla ”Korkea aika antaa nanohälytys!” (25.6.2015). Sitä kautta liiton jäsenille saatiin levitettyä uusinta tutkimustietoa nanomateriaaleihin liittyvistä työterveys- ja työturvallisuusriskeistä.”

Mikä koulutuksessa oli haastavaa?

”Kurssin jälkeinen byrokratia eli lähinnä lomakkeiden täyttäminen ja kuittien lähettäminen ETUI:n koulutusosastolle, jotta saimme matkakuluista hyvityksen ETUI:sta.”

Mikä on jäänyt päällimmäiseksi mieleesi kurssin sisällöstä: mitä opit?

”Työntekijä voi altistua nanohiukkasille nanomateriaalia tai sitä sisältävää tuotetta valmistettaessa, työstettäessä, hävitettäessä tai kierrätettäessä. Nanomateriaalien vaaroista ihmiselle ja ympäristölle ei ole riittävästi tietoa, mutta meidän ammattiyhdysliikkeessä on tärkeää olla perillä olemassa olevasta uusimmasta tutkimustiedosta ja levittää sitä jäsenistölle.”

Verkostoituko?

”Kyllä. Meidät suomalaiset otettiin innolla mukaan seminaariporukkaan ja meitä kysyttiin paljon seminaariin aihepiiriin liittyneitä Suomea koskevia tietoja. Solmimme esimerkiksi yhteyksiä seminaarissa alustaneisiin tutkimusprofessoreihin. Heidän kanssaan on kaavailuissa yhteistyön jatkaminen esimerkiksi järjestämällä nanoseminaari Murikka-opistossa.”


Kuva: Sari Helminen / Kurssilaisia Nanoseminaarin illallisella

Millainen kielitaito osallistujilla oli?

”Osallistujien kielitaito oli eri tasoista. Onneksi seminaarissa oli suomenkielinen tulkkaus, koska käsiteltävä aihepiirin erikoissanasto oli riittävän haastavaa suomeksikin. Itse ajattelen niin, että jokainen kurssi tai muu työtehtävä ulkomailla on myös kielikurssi. Aina oppii jotakin uutta. Kun toimii englanninkielellä, jää siitä myös ”koukku päälle”: kurssin jälkeenkin haluaa oppia lisää englantia, prepata kielitaitoaan. Jos käy ulkomailla kurssilla 1-2 kertaa vuodessa, niin kielitaito pysyy ja kehittyy.” 


Kuva: Sari Helminen / Kurssilaiset ja tulkit seminaaritauolla

Miten eurooppalainen ulottuvuus näkyi koulutuksessa konkreettisesti?

”ETUI:n nanoseminaarissa oli kiinnostavaa saada tietoa siitä, että miten esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvä EU:n lainsäädäntöprosessi etenee ja tukee osaksi kansallista työturvallisuuslainsäädäntöä. Tällä hetkellähän EU:n tai Suomen lainsäädäntö ei pakota tuotteen tai kemikaalin valmistajaa paljastamaan nanohiukkasten käyttöä.  Kurssin osallistujat jakoivat vahvasti käsityksen, että EU:n ja kansallista lainsäädäntöä on muutettava niin, että valmistajan on pakko ilmoittaa tuotteen nanohiukkaisia sisältävistä materiaaleista.”

Miten seminaarin käytännön järjestelyt oli hoidettu?                                                        

” Hyvin, käytännön järjestelyt sujuivat ongelmitta. Tulkkaus suomeksi oli tosiaan tervetullutta.”

Mitä ensikertaisen ETUI-kurssille osallistujan on hyvä tietää etukäteen ETUI-kursseista? Mitä kurssille kannattaa ottaa mukaan?

”Jo etukäteen on hyvä ottaa selville, miten kurssin aiheena olevaa asiaa käsitellään nykyään Suomessa. Tätä suomalaisilta osallistujilta tullaan kysymään joka tapauksessa. Avoin opiskeluasenne on avuksi. Sosiaalisuutta saa myös kaivaa säkillisen mukaan, että on ihmisten parissa eikä tarvitse vetäytyä yksin hotellihuoneeseen.”

Teksti:
Kirsi Mäki, TSL

Kuvat:
ETUI:n nanoseminaari 2015
Sari Helminen, Teollisuusliitto

Sari Helminen
koulutusasiantuntija, Teollisuusliitto