Digitaaliset perustaidot työelämässä

Alla on eri aihealueita, joista voidaan koota sopivia kurssikokonaisuuksia. Aihealueiden alla on lueteltu esimerkkejä sisällöistä (nämä eivät siis ole valmiita kurssikokonaisuuksia). 

Peruspalasena on aina tietotekniikan perusteet, jonka kanssa yhdistellään eri aiheita. Tietoturva on sisällytetty kaikkiin palasiin.

Aihealueita voi suunnata haluamiinsa tarkoituksiin. Esimerkiksi sisällön tuottaminen voi sisältää verkkosivujen päivittämistä tai ajanhallinta tietyn sovelluksen käyttöä. Kyseessä voi olla myös jonkin tietyn ohjelman käyttäminen (Office365, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneDrive, Forms…).

Tilaa kurssi

Tietotekniikan perusteet

 • Erilaisten laitteiden erot (tietokoneet, tabletit, mobiililaitteet)
 • Laitteiden käyttö
  • työpöydän merkitys
  • perusasetukset
 • Perusohjelmien hallinta
  • sovellusten avaaminen ja sulkeminen
  • sovellusten käyttöönotto
 • Tiedostojen tallentaminen
 • Tietoturva

Viestintä

 • Sähköposti
  • sähköpostitilin luominen, viestin lähettäminen ja vastaanottaminen, liitetiedostot...
 • Mobiiliviestintä
 • Pikaviestit (WhatsApp, SnapChat yms.)
 • Sosiaalinen media
  • eri sovellusten erot ja käyttötarkoitukset
  • tekninen käyttö (profiilin luominen, sisällön tuottaminen...)
  • tiedon liikkuminen mediassa, luotettavan tietolähteen tunnistaminen
  • nettihäirintä, velaprofiilit ja niiden voittaminen
  • some-käyttäytyminen

Yhteisöllinen verkkotyöskentely

 • Office365
 • Jaetut dokumentit
 • Asiakirjojen yhdessä muokkaaminen
 • Verkkokokoukset
 • Verkkokokoukseen liittyminen, kirjautuminen
 • Äänten ja kuvan hallinta

Sisällön tuottaminen

 • Erilaisten sovellusten käyttötarkoitukset (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta tms.) ja niiden peruskäyttö
 • Perusasiakirjan luominen (tiedote, kutsu, hakemus yms.)
 • Kuvat
  • kännykkäkuvien hyödyntäminen

Ajanhallinta

 • Sähköinen kalenteri
  • kalenterimerkinnät
  • kalenterikutsuihin vastaaminen
  • muistutukset
  • jaetut kalenterit

Mediakriittinen tiedonhaku

 • Selainohjelman peruskäyttäminen (Internet)
 • Hakupalvelut
 • Hakutulosten arviointi
 • Tietolähteet
 • Internetpalvelut
 • Medialukutaito

Tietoturva

 • Tietoturvan merkitys
 • Laitteiden ja tiedostojen suojaaminen (käyttäjätunnukset, salasanat, ohjelmistopäivitykset jne.)
 • Tietosuoja