TSL mukana työelämän osaamisverkosto Askel Oy:ssa

Työväen Sivistysliitto on mukana viiden muun työelämäopiston yhteisesti omistamassa ja perustamassa henkilöstökoulutusyritys Askel Oy:ssa. Muut osakkaat ovat JHL-opisto, Kiljavan opisto, Kansan Sivistystyön Liitto KSL, Teollisuusliitto ja Työväen Akatemia

TSL:lle rahoitusta maahanmuuttajille suunnattuun koulutukseen

TSL on saanut Opetushallitukselta rahoitusta koulutukseen, jonka kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, joiden kotoutumisjakso on päättynyt. Koulutukset sisältävät vertaisryhmätoimintaa, ja sen vetäjät ovat käyneet Ote työhön -hankkeen työelämäohjaajakoulutuksen. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Heo, Visio, Helsingin aikuisopisto ja Amiedu. Koulutukset toteutetaan syksyllä 2019 ja vuonna 2020.

TSL:n tuntikouluttajat koolla

TSL:n työnohjaajat ja tuntikouluttajat kokoontuivat Tampereella 25.–27.1.2019 kartuttamaan työnohjaus-osaamista, ideoimaan uutta tarjontaa, käsittelemään koulutusrintaman ajankohtaisuuksia, pedagogiikkaa, kouluttajan työhyvinvointia, työsuojelua, talon viestintäuutuuksia ja painopisteitä sekä aikuisten digitaitojen kouluttamista ja hankekokonaisuutta.

TSL:n työlle merkittävä tunnustus - aikuisten perustaitojen koulutustarjonta vahvistuu

TSL sai opintokeskuksista ylivoimaisesti eniten tukea aikuisten perus- ja digitaitojen vahvistamiseen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen käynnistämästä ohjelmasta. 230 000 euron tuella TSL on kuudenneksi suurin rahoituksen saaja. Tämä on merkittävä tunnustus liiton pitkäjänteiselle työlle aikuisten perustaitojen opetuksessa.