Työkokeilu on molemminpuolisen kehittymisen paikka

15.11.2022

Työelämässä usein haasteeksi nousevat työtehtävien mielekkyys ja oikea mitoitus. Työkokeilun tapauksessa ohjauksen merkitys on suuri, mikä on myös resurssikysymys. Kuitenkin oikein resursoituna ohjaustyöhön panostaminen tulee moninkertaisesti takaisin.

>> Lue lisää

Vedä hetki happea, kun kohtaat vihapuhetta

01.10.2022

Yhteiskunnallista keskustelukulttuuria verkossa vaivaavat huonot käytöstavat ja vihapuhe ovat valitettavasti varsin tuttu ilmiö myös ammattiyhdistystoimijoille.

>> Lue lisää

Yhteiskehittämisen makoisat hedelmät Komeetta-hankkeessa

08.06.2022

Yhteiskehittäminen on Komeetta-hankkeelle ominainen tapa toimia. Kaikki osapuolet, sekä työntekijät että osallistujat, ovat yhdessä mukana tutkimassa ja kehittämässä hankkeen toimintaa.

>> Lue lisää

Koulutus vahvistaa uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin

11.05.2022

Voiko lyhyt aikuiskoulutus vahvistaa osallistujien uskoa siihen, että heidän on mahdollista toimia aktiivisesti työelämässä ja yhteiskunnassa? Entä voiko jopa perustaitokoulutuksella, joka kestää vain viisi viikkoa, olla tällaista merkitystä?

>> Lue lisää

Muutoksentekijyyttä vahvistamassa – pedagogisen henkilöstön työpajakokonaisuuden anti

06.04.2022

Viidessä työpajakokonaisuudessa ja loppuwebinaarissa perehdyimme yhdessä yhteiskunnan ja työelämän ennakointiin sekä osaamisen tunnistamiseen. Lisäksi kartoitimme tapoja tukea opiskelijoita heidän oppimisen esteistään huolimatta ja kehittää maahanmuuttajien työelämälähtöistä koulutusta.

>> Lue lisää