Taidolla ja innolla työhön

25.03.2021

TSL tarjoaa työttömille monenlaista tukea. Neljän viikon mittainen Taidolla työhön -kurssi on otettu innostuneesti vastaan. Kurssi vahvistaa ryhmätyö- ja muutostaitoja, työelämän pelisääntöjen hallintaa, luku- ja kirjoitustaitoja ja digitaalisia taitoja

>> Lue lisää

Yhdenvertaisuus ay-pedagogiikan kulmakivenä

22.03.2021

Yhdenvertaisuus on pedagogiikkamme kova ydin. Jotta jokaisen ääni tulee kuulluksi, tarvitaan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen oppimisympäristö ja osaava, normikriittinen, sukupuolisensitiivinen ja yhdenvertaisuutta aktiivisesti tukeva kouluttaja. 

>> Lue lisää

Yksilöohjaus auttaa eteenpäin työllistymispolulla

12.03.2021

Miten päästä eteenpäin elämässä, jos verkostoja ei ole, työnhaun tavat ja järjestelmät ovat itselle oudot ja tieto on hajallaan eri palveluissa ja vielä kielellä, jota on vasta oppimassa? Työttömät maahanmuuttaneet ovat taustoiltaan hyvin erilaisia. Siksi koulutuksessa tarvitaan henkilökohtaista tukea, koulutussisältöjen mukauttamista ja joustoa, jotta jokainen saa tarvitsemansa sysäyksen eteenpäin omalla polullaan.

>> Lue lisää

Ennakoinnilla uutta osaamista pedagogiselle henkilöstölle

01.03.2021

Tulevat työelämän ja yhteiskunnan tarpeet ohjaavat koulutussuunnitteluamme. Jotta pystyisimme kouluttamaan entistä laadukkaammin, kehitämme omaa osaamistamme. Opetushallituksen rahoituksella käynnistyy uusi henkilöstökoulutushanke, jossa vahvistamme ennakointiosaamista, kohderyhmiemme tavoittamista ja oppimisen ja osaamisen tukea.  

>> Lue lisää

Työharjoittelu TSL:ssä opetti uutta sekä alastani että arvoista ja vaikuttamisesta

16.02.2021

Media-alaa ja kuvallista ilmaisua Variassa opiskeleva Tiia Lempinen oli TSL:ssä työharjoittelussa loppuvuodesta 2020. Työharjoittelunsa päätteeksi hän kirjoitti TSL-blogiin, mitä harjoittelu opetti omasta alasta, arvoista ja vaikuttamisesta.

>> Lue lisää